Home > ความรู้พื้นฐาน > แบบเปียกและแบบแห้ง
ความรู้พื้นฐาน

แบบเปียกและแบบแห้ง

แม่เหล็กเฟอร์ไรต์ซึ่งมีคุณสมบัติที่เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88อยู่กับทิศทาง (Anisotropic) ได้แก่ คุณสมบัติที่เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88อยู่กับทิศทางแบบเปียกและคุณสมบัติที่เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88อยู่กับทิศทางแบบแห้ง ความแตกต่างระหว่างแบบเปียกและแบบแห้งอยู่ที่กระบวนการผลิต แบบเปียกจะเพิ่มส่วนที่เป็นน้ำของผงละเอียดที่มีลักษณะเป็นโคลน ค่อยๆ ปั๊มเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88รูปพร้อมกับเอาน้ำออกในสนามแม่เหล็ก ส่วนแบบแห้งจะมีการเพิ่มผง (สไตรีน (Styrene)) ปนเข้าไปกับผงวัตถุดิบละเอียดแล้วปั๊มเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88รูปในสนามแม่เหล็ก

ความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะพิเศษของ [แบบเปียกและแบบแห้ง]

แม่เหล็กเฟอร์ไรต์ที่มีคุณสมบัติที่เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88อยู่กับทิศทางแบบเปียก
เนื่องจากเอาน้ำออกจากสภาพที่เป็นโคลน (สภาพเป็นสารแขวนลอย) พร้อมกับเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88รูป ดังนั้น อนุภาคแม่เหล็กจะลื่น ทำให้ทิศทางของผลึกเตรียมได้ง่าย ระดับการจัดเรียงตัวดีเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88และมีความหนาแน่นสูงเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88
แม่เหล็กเฟอร์ไรต์ที่มีคุณสมบัติที่เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88อยู่กับทิศทางแบบแห้ง
เนื่องจากเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88รูปในสภาพผงที่มีการเพิ่มสารประสาน (Binder) ดังนั้นการเรียงตัวในทิศทางของผลึกจะทำให้ระดับความเป็นอิสระน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแบบเปียก เวลาที่จำเป็นต้องได้รับพลังงานแม่เหล็กที่มากกว่าทั่วไป ให้ใช้งานคุณสมบัติที่เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88อยู่กับทิศทางแบบเปียก
 • CONTACT
  SIMOTEC (THAILAND) CO., LTD.

  Address
  206 Moo 7 Thatoom Srimahaphote
  Prachinburi 25140 Thailand

  TEL
  037-218-808 / 037-480-268

  E-MAIL
  create@simotecthailand.co.th
  takada@simotec.co.jp (JP Sales)

  เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88มีความภูมิใจในแม่เหล็กของเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88 วัสดุดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก หากต้องการเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88สอบถามเกี่ยวกับเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88 กรุณาเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88

 • เปิดรับตัวแทนจำหน่าย
  กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก "Magfit"