Home > ความรู้พื้นฐาน > ผลกระทบของสนามแม่เหล็กที่ลบล้างสภาพแม่เหล็ก (การใช้การลบล้างสภาพแม่เหล็กให้หมดไปเอง)
ความรู้พื้นฐาน

ผลกระทบของสนามแม่เหล็กที่ลบล้างสภาพแม่เหล็ก (การใช้การลบล้างสภาพแม่เหล็กให้หมดไปเอง)

แม่เหล็กที่มีการทำให้มีสภาวะเป็นแม่เหล็กนั้น สนามแม่เหล็กที่เกิดเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88ที่ผิวสัมผัสจะหันจากขั้ว N ไปยังขั้ว S แต่ทิศทางที่ทำให้มีสภาวะเป็นแม่เหล็ก 1 ที่ส่วนภายในแม่เหล็กนั้น สนามแม่เหล็กจะทำงานโดยหันทิศทางกลับกันเป็น Hd

เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88เรียกสนามแม่เหล็กที่ส่วนภายในนี้ว่าสนามแม่เหล็กที่ลบล้างสภาพแม่เหล็ก (Demagnetization) ให้แม่เหล็กทำงานในทิศทางที่ลบล้างสภาพแม่เหล็ก ซึ่งสนามแม่เหล็กที่ลบล้างสภาพแม่เหล็กนี้จะแตกต่างกันตามขนาดสัดส่วน (Proportion) ของแม่เหล็ก ยิ่งเป็นแม่เหล็กซึ่งมีรูปร่างเรียวยาวตามทิศทางที่ทำให้มีสภาวะเป็นแม่เหล็กเท่าใด สนามแม่เหล็กที่ลบล้างสภาพแม่เหล็กนี้ก็จะยิ่งน้อยลง

ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน (Permeance)

ผลกระทบของสนามแม่เหล็กที่ลบล้างสภาพแม่เหล็กด้านการใช้งานนั้นสามารถแสดงได้โดยการเอียงตัวของ Bd/Hd เทียบกันระหว่าง ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic Flux Density) กับสนามแม่เหล็กที่ลบล้างสภาพแม่เหล็ก เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88เรียก P = Bd/Hd นี้ว่าค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน เรียกเส้นตรงตามค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านว่าเส้นทำงาน และเรียกจุดตัดกับเส้นโค้งลบล้างสภาพแม่เหล็กว่าจุดทำงาน

 • CONTACT
  SIMOTEC (THAILAND) CO., LTD.

  Address
  206 Moo 7 Thatoom Srimahaphote
  Prachinburi 25140 Thailand

  TEL
  037-218-808 / 037-480-268

  E-MAIL
  create@simotecthailand.co.th
  takada@simotec.co.jp (JP Sales)

  เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88มีความภูมิใจในแม่เหล็กของเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88 วัสดุดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก หากต้องการเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88สอบถามเกี่ยวกับเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88 กรุณาเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88

 • เปิดรับตัวแทนจำหน่าย
  กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก "Magfit"